Disclaimer

Aan de inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gewerkt. Desondanks kan het voorkomen dat er fouten in teksten of verwijzingen zijn geslopen. Mocht u een onjuistheid of onvolledigheid ontdekken dan verzoek ik u dit mij te melden.

Voor links, verwijzingen naar websites van derden kan ik nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij KOP papierrestauratie. Kopiëren van tekst en afbeeldingen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KOP papierrestauratie is niet toegestaan.